PE – Płetwonurek Eksplorator

800 PLN + 200 PLN (certyfikat)
PE – Płetwonurek Eksplorator

To ważny stopień na ścieżce rekreacyjnej. Stopień PE świadczy o wysokich umiejętnościach nurkowych i unikalnej wiedzy. Dedykowany dla płetwonurków, którzy chcą nauczyć się bezpiecznego wykonywania turystycznych nurkowań dekompresyjnych. Zdobyte na kursie umiejętności i doświadczenie pozwalają na wykonywanie bezpiecznych nurkowań do głębokości 30 m, wykorzystywanie pod wodą specjalistycznego sprzętu tj. boi, szpulek, kołowrotków, i źródeł światła oraz poruszanie się pod wodą z wykorzystaniem zaawansowanych metod pracy płetwami. 

PŁETWONUREK EKSPLORATOR KDP/CMAS (PE)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające wykonywanie,
w charakterze partnera nurkowego, bezpiecznych nurkowań do głębokości 30 metrów.

Warunki udziału w kursie:
• ukończone 15 lat,
• posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub równorzędnego innej organizacji,
• posiadanie stopni specjalistycznych, (potwierdzonych certyfikatami KDP/CMAS lub równorzędnych 
stopni innych organizacji) z zakresu:
- nurkowania nocnego (PNO),
- nurkowania nawigacyjnego (PNA)
• 15 zalogowanych nurkowań stażowych poniżej 10 m po uzyskaniu P1,
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania 
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
(tylko dla osób pełnoletnich)

Przebieg szkolenia:

Zajęcia teoretyczne (8 godzin), zajęcia praktyczne (7 godzin) należy zrealizować w ciągu minimum 2 dni
szkoleniowych. Minimum 4 nurkowania w wodach otwartych o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum
120 minut. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:
• Instruktor Płetwonurka Eksploratora KDP/CMAS (MPE).
• Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4

Uprawnienia:
• Nurkować do głębokości 30 m w towarzystwie osoby o kwalifikacjach minimum KDP/CMAS** (P2) lub 
równorzędnych innej organizacji.

Po kursie uczestnik otrzymuje:    
• wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS, certyfikat KDP/CMAS.
 

Pozostałe kursy