PN1 – Płetwonurek Nitroksowy

450 PLN + 200 PLN (certyfikat)
PN1 – Płetwonurek Nitroksowy

Kurs na podstawowy nitroks pozwala na wykonywanie dłuższych lub bezpieczniejszych nurkowań, dzięki wykorzystaniu mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu. Uczestnicy kursu dowiedzą się jak bezpieczniej nurkować i dłużej nurkować, jak dobierać mieszaninę do planowanego nurkowania i jak planować nurkowanie do posiadanej mieszaniny. Nauczysz się obsługiwać analizator tlenowy i dowiesz się, co oznaczają jego wskazania. 

PŁETWONUREK NITROKSOWY KDP/CMAS (PN1)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w aparatach o obiegu otwartym z użyciem mieszanin nitroksowych w zakresie posiadanych uprawnień dla ciśnienia parcjalnego O2  nie większego niż 1,4 bar.

Warunki uczestnictwa w kursie:

•  ukończone 14 lat,
• posiadanie stopnia KDP/CMAS*(P1) lub uprawnienia do nurkowania do głębokości 18 m dowolnej organizacji,
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania 
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
(tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (6,5 godzin) oraz zajęcia praktyczne (3 godziny), należy zrealizować w ciągu minimum
jednego dnia szkoleniowego. Minimum 1 nurkowanie bezdekompresyjne w wodach otwartych w zakresie
głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień o minimalnym czasie nurkowania 30 min. I maksymalnym ciśnieniu parcjalnym tlenu w mieszaninie 1,4 bar.

Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:

• Instruktor Nurkowania Nitroksowego KDP/CMAS (MN1).
• Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4

Uprawnienia:

• Nurkowanie w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych  o zawartości do 40% tlenu (max. ppO– 1.4 bar), w zakresie głębokości określonych dla posiadanego
stopnia wyszkolenia KDP/CMAS i czasów pobytu na dnie nie wymagających stosowania przystanków
dekompresyjnych.


Po kursie uczestnik otrzymuje:    
• wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS (PN1).

Pozostałe kursy