Ubezpieczenia

Często podróżujesz i chcesz mieć pewność, że w czasie wyjazdu żaden nieprzewidziany wypadek nie pokrzyżuje Twoich planów? Ubezpiecz się w pakiecie Hestia Podróże i pozwól mu kompleksowo czuwać nad Twoim bezpieczeństwem.
Na lotnisku ginie Ci bagaż? W czasie górskiej wycieczki pechowo skręcasz nogę i potrzebujesz pomocy medycznej? Wszelkie wydatki, związane z tymi zdarzeniami, pokryte zostaną z ubezpieczeń: bagażu, kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Składka Turystyczna

Składka Turystyczna + choroby

Składka nurkowa

Składka nurkowa + choroby

Sprzęt nurkowy do 10 tys.

Sprzęt nurkowy do 25 tys.

Wariant I

9 PLN

13.50 PLN

13.50 PLN

20 PLN

4 PLN

8 PLN

Wariant II

15 PLN

29 PLN

29 PLN

44 PLN

4 PLN

8 PLN

Wariant III

23 PLN

47 PLN

47 PLN

71 PLN

4 PLN

8 PLN

 

 

Dane osobowe potrzebne do zawarcia ubezpieczenia:
•    Nazwisko i imię
•    Adres zameldowania
•    PESEL
•    Organizacja nurkowa
•    Poziom wyszkolenia (np. P1, AOWD czy kurs)
•    Numer licencji (książeczki nurkowej)
•    Data wylotu i powrotu
•    Miejsce podróży

Hestia Podróże – kompleksowa pomoc w zasięgu ręki:
•    Ty decydujesz, jaki zakres ubezpieczenia wybierasz i jak długo będzie trwała umowa,
•    w razie wypadku dzwonisz do całodobowego Centrum Alarmowego Assistance,
•    jesteś chroniony 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie.

Ubezpieczenie Hestia Podróże występuje w trzech wariantach:
•    WARIANT I 
•    WARIANT II 
•    WARIANT III

W pakiecie Hestia Podróże ubezpieczysz:
•    koszty leczenia,
•    koszty transportu i repatriacji,
•    następstwa nieszczęśliwych wypadków,
•    koszty udzielenia natychmiastowej pomocy „assistance”,
•    koszty pobytu osoby towarzyszącej,
•    koszty ratownictwa,
•    odpowiedzialność cywilna,
•    bagaż,
•    koszty opóźnienia dostarczenia bagażu,
•    koszty przerwania podróży,
•    koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia,
•    sprzęt narciarski.

Natychmiastowa pomoc w razie wypadku
Jeżeli wydarzy się wypadek, niezależnie od tego, gdzie jesteś, zadzwoń do Centrum Alarmowego Assistance, pod numer (48) 58 550 70 12 . Centrum działa przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Podaj koordynatorowi imię i nazwisko, numer polisy, kontaktowy numer telefonu i opowiedz, co się stało. Obsługa assistance prowadzona jest w języku polskim.

Jak działa pomoc assistance?
Koordynatorzy z Centrum Alarmowego Assistance przyjmą zgłoszenie, szybko zorganizują pomoc w miejscu Twojego pobytu i poinformują, co robić dalej.

Pomoc ta obejmuje m.in.:
•    zlokalizowanie najbliższej placówki medycznej,
•    zorganizowanie transportu do wskazanego miejsca,
•    dokonywanie płatności na rzecz placówek medycznych, firm transportowych, hoteli i innych usługodawców,
•    koordynowanie przepływu informacji i nadzór nad przebiegiem leczenia,
•    kontakt z najbliższymi krewnym i poszkodowanego i informowanie ich o jego stanie zdrowia,
•    inne, niestandardowe działania, których wymaga sytuacja, w jakiej znalazł się poszkodowany.

Na co zwrócić uwagę?
Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia Hestia Podróże koniecznie zwróć uwagę na wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Są one wymienione w OWU.

Warto wiedzieć
Wyjazd zagraniczny wiąże się z pobytem w odmiennych niż polskie warunkach pogodowych, prawnych, społecznych i ekonomicznych.

Dlatego warto pamiętać, że:
•    leczenie za granicą jest bardzo drogie,
•    minimalny zakres ubezpieczenia podczas wyjazdu zagranicznego to: 
o    ubezpieczenie kosztów leczenia,
o    ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
o    ubezpieczenie od utraty lub zniszczenia bagaży,
•    w trudnych sytuacjach niezwykle użyteczne jest ubezpieczenie kosztów natychmiastowej pomocy – assistance, zapewniające pomoc Towarzystwa w miejscu pobytu,
•    od każdego lekarza należy brać skierowania na zabiegi i badania, by w przyszłości uzyskać zwrot poniesionych na nie kosztów,
•    w przypadku kosztów, poniesionych na zakup lekarstw, rachunki i diagnozę lekarza należy przedstawić w ciągu 7 dni od daty powrotu do kraju.