KDP/CMAS * P1

2400 PLN + 200 PLN (certyfikat)

To podstawowy kurs nurkowy, którego ukończenie daje pełną samodzielność. Stopień P1 świadczy o gruntownej wiedzy, dużych umiejętnościach nurkowych i szerokim spojrzeniu na środowisko wodne. Zdobyte na kursie umiejętności i doświadczenie pozwalają na samodzielne planowanie i wykonywanie nurkowań w charakterze partnera nurkowego do głębokości 20 m.

P1 to doskonałe przygotowanie do wykonywania nurkowań turystycznych w wymagających polskich wodach oraz ciepłych morzach i ocenach na całym świecie. Dla osób marznących szybko, kurs może być wykonany od razu w suchym skafandrze.

Zakres szkolenia
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające użytkowanie sprzętu nurkowego oraz bezpieczne nurkowanie do głębokości 20 m w systemie partnerskim z płetwonurkiem o takich samych lub wyższych kwalifikacjach.

Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 14 lat,
• umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (13 godzin) oraz zajęcia praktyczne (20 godzin) należy przeprowadzić w ciągu minimum
5 dni szkoleniowych. Minimum 9 nurkowań, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 200 minut. Pierwsze dwa nurkowania mogą odbyć się na basenie.
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:
• Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS (M1, M2 lub M3).
• Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4

Uprawnienia:
Nurkować bezdekompresyjnie do głębokości 20 m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby, o kwalifikacjach KDP/CMAS*(P1) lub równorzędnych kwalifikacjach innej organizacji.

Po kursie uczestnik otrzymuje Książkę Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS* (P1).

Kurs indywidualny: 3 000 PLN

 

Pozostałe kursy