KDP/CMAS **** P4

p4

Warunki dopuszczające do kwalifikacji:
– należy posiadać stopień Płetwonurka KDP/CMAS***(P3),
– od momentu uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS***
(P3) konieczne jest wykonanie minimum 100 nurkowań w różnych warunkach klimatycznych i hydrologicznych,
– wymagane jest posiadanie przynajmniej 8 stopni specjalistycznych
– konieczny brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
potwierdzony przez orzeczenie lekarza (wydane maksymalnie 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dot. stanu zdrowia.

Zasady kwalifikacji:
Kompetencje Płetwonurka KDP/CMAS****(P4) są przydzielane w oparciu o wniosek Komisji Kwalifikacyjnej KDP, która analizuje rejestr nurkowań oraz pozostałe informacje zawarte w Książce Płetwonurka – kandydata.

Uprawnienia:
– organizowanie i nadzorowanie imprez płetwonurkowych (nie mających charakteru szkoleniowego), o dużym zasięgu lub wysokim stopniu trudności, np. obozy, eskapady turystyczne, ekspedycje nurkowe realizujące programy poznawcze,
– kierowanie zespołem płetwonurków KDP/CMAS*** (P3), którzy są zatrudnieni w centrum nurkowym lub turystycznej bazie nurkowej.
– po nadaniu stopnia kandydat uzyskuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS oraz międzynarodowy certyfikat Płetwonurka KDP/CMAS****(P4).